domingo, 27 de septiembre de 2015

ACE-EU pregunta á Alcaldía sobre o estado do servizo de Protección Civil

ACE-EU PREGUNTARÁ Á ALCALDÍA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES NO SERVIZO DE PROTECCIÓN CIVIL


Ø  Alternativa Cidadá de Esquerdas- Esquerda Unida ten coñecemento de distintas denuncias por parte dos propios voluntarios de presuntas irregularidades no funcionamento e prestación de dito servizo, presentadas no rexistro do Concello e que nunca recibiron resposta, así como do impedimento aos mesmos de desempeñar a súa función de voluntariado neste corpo. 
Ø  Entre as reclamacións atópanse asuntos de tal gravidade como a conducción de vehículos e a realización dos turnos baixo a influencia de bebidas alcohólicas por parte de diversos membros da agrupación de voluntarios, así como a carencia de moitos deles do permiso BTP para a condución de vehículos prioritarios e o emprego de vehículos públicos para usos privados.
Ø  O grupo municipal ACE-EU quere saber quen é actualmente o máximo responsable no Concello do servizo de Protección Civil e se dispón da cualificación necesaria para facelo.
Ø  ACE-EU preguntará tamén por que un vehículo que foi adquirido recentemente coa aprobación dunha Xunta de Goberno para ser empregado por Protección Civil  está en réxime de leasing e sen o correspondente rótulo do servizo municipal, ademais de cal é a partida económica destinada a Protección Civil nos orzamentos do presente exercicio.  
Ø  ACE-EU inclúe preguntas para saber cantos voluntarios figuran actualmente e con que periodicidade se actualiza o seu censo, e se existe persoal cualificado e coas titulacións necesarias para o emprego do material especializado co que conta o servizo, tales como desfibriladores, equipos de buceo ou lanchas Zodiac.


Lugo, 28 de setembro de 2015. – Alternativa Cidadá de Esquerdas- Esquerda Unida presentará unha batería de preguntas por escrito á Alcaldía sobre o estado do servizo de Protección Civil, ante o coñecemento de distintas denuncias por parte dos propios voluntarios de presuntas irregularidades no funcionamento e prestación de dito servizo, presentadas no rexistro do Concello e que nunca recibiron resposta, así como do impedimento aos mesmos de desempeñar a súa función de voluntariado neste corpo. Entre as reclamacións atópanse asuntos de tal gravidade como a condución de vehículos e a realización dos turnos baixo a influencia de bebidas alcohólicas por parte de diversos membros da agrupación de voluntarios, así como a carencia de moitos deles do permiso BTP para a condución de vehículos prioritarios e o emprego de vehículos públicos para usos privados.

O grupo municipal ACE-EU quere saber quen é actualmente o máximo responsable no Concello do servizo de Protección Civil e se dispón da cualificación necesaria para facelo. O último cargo do que se ten constancia referente a dita función é D. Enrique Camilo Fernández Fraga, que foi nomeado como persoal eventual para o posto de Asesor Especial en materia de Emerxencias e Protección Civil o 12 de xuño de 2011 e cesado con data de 31 de xullo de 2011, un mes despois, para converterse en Asesor Especial de Participación Cidadá, cargo que ocupou ata o día 13 de xuño de 2015. Desde o 14 de xullo de 2015, Fernández Fraga exerce de Colaborador Asesor do Gabinete da Alcaldía para o novo equipo de goberno, realizando “tarefas de confianza e asesoramento especial, coas funcións seguintes: “servirlles de apoio e colaboración directa á Alcaldía e ao grupo de goberno, asesoramento especial, relacións institucionais, información e demais funcións que se lle asigne relacionadas coas propias de confianza e asesoramento especial.” O recente posto carece de denominación específica relacionada con Protección Civil, e a ACE-EU non lle consta o nomeamento en sustitución doutra persoa concreta a cargo deste departamento. “Este servizo, de vital importancia, debería ser dirixido por un técnico cualificado para un cometido de tal responsabilidade, polo que sería convinte que o Concello sacáse a praza a concurso público coa maior celeridade posible. Por outra parte, tamén nos chama a atención que puidera ser persoal eventual e de confianza o que estivese ao frente de Protección Civil, así como que unha mesma persoa puidese desempeñar tres cargos de denominación distinta en só catro anos”, sinala Carlos Portomeñe, voceiro de ACE-EU.

Por outra banda, na Xunta de Goberno Local celebrada o pasado 24 de xuño deste ano, aprobouse o arrendamento sen opción a compra dun Mitsubishi Montero branco de 7 prazas que non foi rotulado para indicar a súa pertenza ao servizo de Protección de Civil do Concello de Lugo. ACE-EU preguntará por que motivo o Concello non o adquiriu en propiedade e como é posible que un vehículo destinado a un servizo municipal fique sen rotular, ademáis de cal é a partida económica destinada a Protección Civil nos orzamentos do presente exercicio.


O propio voluntariado de Protección Civil vén reclamando dende hai tempo a formación, cualificación e profesionalización dos seus integrantes, que consideran deficitaria, ante a pasividade do goberno local. De feito, o regulamento que rexe ao equipo de voluntariado en Lugo é de 1998, e nin sequera se pode acceder ao mesmo dende a páxina web. Nese sentido, ACE-EU inclúe ademáis preguntas para saber cantos voluntarios figuran actualmente e con qué periodicidade se actualiza o seu censo, e se existe persoal cualificado e coas titulacións necesarias para o emprego do material especializado co que conta o servizo, tales como desfibriladores, equipos de buceo ou lanchas Zodiac.

No hay comentarios:

Publicar un comentario