miércoles, 25 de marzo de 2015

Auga 100% públicaEU DEFENDE A REMUNICIPALIZACIÓN DO CICLO COMPLETO DA AUGA
Portomeñe sinala que PSOE, PP e BNG xeneran confusión na súas propias filas pola falla de coherencia con respecto ao modelo de xestión 

Para EU, o mellor xeito de millorar o servizo de augas é garantir o seu carácter 100% público. Defendemos unha xestión sustentable, social e participativa do servizo de auga e o saneamento porque a auga é un ben público fundamental, non un negocio. 

Carlos Portomeñe sinala que o sucedido onte na Comisión técnico-política para abordar o modelo de xestión do ciclo completo da auga, "reflicte o teatro de máscaras no que se ten convertido a Corporación municipal". Na devandita Comisión, PSOE, PP e BNG modificaron as respectivas posturas mantidas ao longo da actual lexislatura. Por elo, Portomeñe afirmou que "os concelleiros e concelleiras do PSOE, PP e BNG padecen un trastorno de personalidade que mesmo lles leva a confundir o partido no que militan", ademais de xenerar tal confusión nas súas filas que "os seus militantes descoñecen a día de hoxe a posición real dos seus dirixentes con respecto á xestión da auga". 

Portomeñe lembrou que a lexislatura se iniciou cun acordo de goberno entre o PSOE e o BNG polo que privatizaban a xestión do ciclo completo da auga a través da creación dunha empresa mixta. O PP, que defendera sempre a privatización a través da concesión a unha empresa privada, modificou a súa postura despois da decisión de PSOE e BNG de crear a empresa mixta e, en contra dos seus principios neoliberais, defendeu entón a xestión directa.
Pero PSOE e BNG tiveron a obriga de renunciar á privatización por esixencias legais, dado que a lei non permitía o nivel de endebedamento que requería a nova empresa. A súa intención continuaba a ser a empresa mixta, á que deberon renunciar por esixencias legais e non por vontade política.

Agora finaliza a lexislatura co PSOE e BNG dicindo defender a xestión directa e desmentindo cinicamente o seu acordo de goberno en 2011. E o PP decide a abstención na comisión técnica porque quedan descolocados e intentan distanciarse da nova posición de PSOE e BNG. "Os tres amosan unha falla clamorosa de coherencia", sinalou Portomeñe.

Para máis confusión, PSOE e BNG ocultan a verdade cando din defender a xestión directa, porque elixiron un modelo de xestión indirecta, tal e como establece no seu artigo 277 d) o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. Os dous partidos están a falar dun modelo que contempla a explotación privada, como mínimo, das plantas depuradora e potabilizadora, e xa que logo, un modelo de xestión que non é directo. De feito, os representantes municipais falan literalmente de "recuperar para a xestión pública unha parte do ciclo da auga".

Seguimos apostando pola remunicipalización do ciclo da auga porque garante un servizo máis económico, de máis calidade e con emprego fixo e estable, como así recoñecen os propios informes municipais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario