martes, 18 de agosto de 2009

Esquerda Unida solicita que se deixe de colocar céspede artificial en diferentes zonas da cidade.A colocación de tepes de herba sintetica que comezou como unha excepcionalidade na Avda. das Américas e baixo o argumento de cuestións técnicas que así o recomendaban, está a converterse nunha práctica habitual na nosa cidade.
Preguntamonos si esta substitución se leva a cabo para garantir unha maior seguridade para os traballadores/as do servizo de Parques e xardins do Concello ou se simplemente se fai por motivos economicos.

A situación non é nova xa que todo se remonta á reforma dos diferentes campos de futbol da cidade: a Cheda, Frigsa (de nova creación), Polvorín, etc... todos eles creados ou reformados con céspede artificial. En todo caso, parecenos que nunha cidade como Lugo, onde a pluviosidade anual nos permite desfrutar de zonas verdes sen recorrer a artificios, se debera facer un esforzo para manter ditas zonas. Pois ben, dos campos de fútbol pasamos ás medianas da Avda das Américas que se crean por mor da reforma que sofre a zona en 2008. A propósito de que se trata dun lugar complicado para o seu mantemento pola estreiteza do mesmo e o volume de tráfico que soporta a zona, non o é menos que outra zona de recente creación como o é a ampliación de Duquesa de Lugo cara a Paraday de Arriba, cuxas medianas, xardíns e rotondas foron creadas integramente en céspede natural.

Á mediana de Avda. Das Américas seguiulle a rotonda ao fondo da Avda. Breogán que une esta con a NVI e a Ponte Nova, e xa máis recentemente unhas tiras de terreo anexas a unha das beirarrúas da Rúa Santiago. Non entendemos por tanto, que criterios técnicos poden aconsellar que unhas rotondas se planten de céspede natural e outras se cubran de alfombras verdes, o mesmo que sucede na Rúa Santiago.

Ante esta situación, que cada vez vemos con máis frecuencia, desde Esquerda Unida solicitamos:
- Que se expliquen cales son os criterios a seguir que determinan, que infraestruturas das mesmas características (rotondas, medianas, etc...), reciban diferente tratamento segundo a zona da cidade que se trate.
- Que as medianas e glorietas que figuran como zonas verdes no borrador do PXOM recentemente aprobado, deixen de estar catalogadas como tal toda vez que sean substituan por artificios.
- Que se deixen de usar materiais sintéticos para simular zonas verdes e que poñamos en valor o clima da nosa cidade que tanto nos axuda e tan fácil nolo pon neste tipo de labouras.
- Que se faga cumprir ou que se revise se é necesario a cuantia e a categoría dos traballos efectuados e o convenio que existe con Calfensa para o mantemento dos parques e xardíns municipais.


No hay comentarios:

Publicar un comentario